Kongsvold fjeldstue

Kongsvold fjeldstue

Kongsvold Fjeldstue ligger like inntil Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet sammen med Drivdalen, Kongsvold og Hjerkinn landskapsvernområder i 1974. I 2002 ble nasjonalparken betydelig utvidet og heter nå Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Den offisielle middagen i forbindelse med åpningen var på Kongsvold 1. juni 2002. 72 gjester deriblant Hans Majestet Kong Harald.

Nasjonalparken har det eneste gjenlevende økosystem i Europa bestående av villrein, jerv og fjellrev. En stamme på rundt 2.500 dyr representerer siste rest av den Euro-asiatiske villreinstammen i Europa. I tillegg finner du landets eneste moskusstamme på ca. 283 dyr i området. Dyrene kan ofte ses når de trekker helt ned til E6 som passerer over Dovrefjell.

Dovrefjell er en fjellkjede som danner en barriere mellom det sørlige Norge og Trøndelag. Vestre del av nasjonalparken preges av steile fjell der Snøhetta rager høyest (2286 m.o.h.). I øst er berggrunnen kalkrik, og her finnes Nord-Europas rikeste plantefjell med sjeldne arter som norsk malurt og dovrevalmue. Det er store uttak av skifer i området, og en tidligere gullgruve (nedlagt på slutten av 1700-tallet).


Back to Category

Date

29. oktober 2015

Categories

Historie, Mat, Opplevelser, Overnatting